Көгалдандыру

Пейзажды талдау мысалдары

Пейзажды талдау мысалдары


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Пейзажды талдау есебі Somatic Reference Sample бастамасымен жүргізілген жұмыстан жасалған. Ландшафттық талдау қосалқы тобында анықтамалық үлгі өндірушілері, реттеуші агенттіктер, валидацияны зерттеу жетекшілері және анықтамалық үлгілердің соңғы пайдаланушылары бар көптеген мүдделі тараптар бар. Пейзажды талдау кіші тобына қайталанатын әрекеттерді болдырмау үшін NGS анықтамалық үлгілеріне қатысты жобаларды мұқият талдау тапсырылды; b қажетті оңтайлы анықтамалық үлгілер әлі әзірленбеген немесе қол жетімді емес жерлерді анықтау; және c мысалы, s үлгі түріне, гендерге, нұсқаларға және т.б. қатысты нақты олқылықтар мен қанағаттандырылмаған қажеттіліктерді анықтауға көмектеседі. Бұл есепте SRS мақсаттарын хабарлайтын және толықтыра алатын NGS анықтамалық үлгілерін әзірлеу және бағалау бойынша басқа әрекеттерді анықтайтын жан-жақты қорытынды бар. Ол мұнда диагностикалық тестілеу қауымдастығын талдауды әзірлеуді, сынақты тексеруді және сапаны бақылауды қоса, бірақ олармен шектелмей әртүрлі қолданбалар үшін пайдалану үшін берілген.

Мазмұны:
 • Ландшафттық алаңды талдау
 • Негізгі түсініктерді ашу үшін нарық пейзажын қалай құруға болады
 • Crayon Competitive Intelligence блогы
 • Пейзажды түгендеу және талдау
 • Ландшафттық талдау
 • Интегралды ландшафт талдауына арналған фондық түсініктер.
 • Патенттерге арналған ландшафттық талдау
 • Ландшафт талдауы оқиғалардың орнын түсінуге қалай көмектеседі?
 • О.Г. Голубцов. Ландшафт БЕЙНЕСІ: ЛАНШАФТТЫ ЖОСПАРЛАУДА ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
 • Бәсекеге қабілетті ландшафт талдауын қалай жасауға болады (егер сіз мұны бұрын ешқашан жасамаған болсаңыз)
ҚАТЫСТЫ БЕЙНЕ КӨРУ: 26-дәріс: Патенттік ландшафттағы қолдар

Ландшафттық алаңды талдау

Патенттік ландшафт, аты айтып тұрғандай, шешім қабылдаушыларға бірнеше түсінік беретін белгілі бір салаға бір платформа шолуын беруге бағытталған зерттеу. Қарапайым сөзбен айтқанда, патенттік ландшафт белгілі бір өрісті түсіну үшін пайдалы ақпаратты алу үшін патенттердің үлкен жинағын пайдаланады және олардың барлығын бір файлда немесе бақылау тақтасында көруге болады.

Алынған түсініктер келесілердің бірі немесе бірнешеуі болуы мүмкін:. Негізінде патенттік ландшафттар келесі екі түрдің біреуі немесе олардың комбинациясы болып табылады:.

Егер патенттердің бастапқы жинағы техникалық салаға бағытталған патенттік іздеу негізінде қалпына келтірілсе:. Бұл пейзаждар патенттік әдебиеттерді пайдалану арқылы белгілі бір доменді жақсырақ түсіну және алынған патенттік кластерге негізделген әртүрлі түсініктерді алу үшін пайдаланылады. Соңғы бірнеше жылда жасалған соңғы технологиялар ашылып, әрі қарай зерттеу үшін мұқият зерттелетін доменге бағытталған ландшафт негізінде заманауи зерттеу жүргізіледі.

Бос кеңістікті талдау көбінесе доменге бағытталған ландшафт негізінде жүзеге асырылады, онда патенттік өтінімдері аз немесе жоқ техникалық аймақтар анықталған, олар әрі қарай зерттеу үшін технологияда ақ кеңістіктер ретінде әрекет етеді. Егер патенттердің бастапқы жинағы компаниялар, колледждер, зерттеу бөлімшелері және мемлекет қаржыландыратын ұйымдар сияқты бір немесе бірнеше ойыншыларға бағытталған патенттік іздеу негізінде қалпына келтірілсе.

Бұл пейзаждар белгілі бір ойыншылар патенттік өтінімдердің қандай түрлерін жасайтынына назар аударады. Бұл ойыншылардың патенттік портфолиосын қарап отырып, олардың зерттеулері мен іскерлік мүдделерін мұқият бақылау үшін IP профилін жасауға тең. Бәсекеге қабілетті техникалық барлау CTI ойыншыға бағытталған ландшафт негізінде жүзеге асырылады, мұнда компания бір немесе бірнеше бәсекелестердің патенттік әрекеттерін үздіксіз бақылайды.

Бұл бизнеске өз командаларын хабардар етуге және олардың ағымдағы және болашақ әлеуетті нарығын түсінуге және мақсатты бағыттауға көмектеседі. Патенттік ландшафтты талдау жағдайын зерттеу:. Олар сенсорлық экран технологиясы саласындағы негізгі бәсекелестерінің бірі бірнеше патент бергенін байқады және SMG де осы аймақтағы ойыншылардың күшін дамытқысы келеді. Пейзажда олар бір компания TMV саусаққа негізделген сенсорлық интерфейске бірнеше патент бергенін байқады.

TMV бағдарламалық жасақтамамен, сондай-ақ технологияның аппараттық бөлігімен жұмыс істегені және технологияға қатысты 3 берілген және 4 күтудегі патенттері бар екені көрінді. Содан кейін SMG TMV компаниясын сатып алды және нарықта өте танымал болған саусақпен сенсорлық сезімтал ұялы телефондарды өндіру үшін технологияны қолданды. Жаңартылатын энергия бойынша ландшафттық жобаға арналған негізгі таксономияның үлгісі келесідей болуы мүмкін:.

Шөміш туралы ақпарат келесідей болуы мүмкін:.Patent landscape report on Precision farming tools depicts patent filing trends, key players, popular technologies, valuable portfolios, commercial developments around smart farming.

The meat analogue - Innovation Landscape present the overview of a Quality vs Quantity analysis over all the Alive inventions pending applications and grants using PatSeer Pro X, gives us a good summary of the current competitive landscape that currently exists in this space. To get free trial of PatSeer fill up the enquiry form below.

Тегін байқама версиясы. Сookie файлдары веб-сайттың дұрыс жұмыс істеуі үшін өте қажет. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

What is Patent Landscape? What is the filing trend technology wise of patents? Who are the top assignees or key players player here is a term used for any patent filer such as a company, a college or other academic institution, a research unit, a Government funded organization within the technology and what are their technology wise trends?

Who are the top inventors working in a particular technical area? How is research for the technology spread across different countries? What are the different categories into which the technology can be divided into taxonomy and what number and what kind of patents have been filed in those categories? What are the white spaces or technical gaps in a technical area? What are the different inventions evolving over the years in a particular field?

What are the technical details provided in each of the patent extracted for the landscape? Which companies are filing how many and what kind of patents? What is the geographical distribution of patents filed specific to domain or specific to a player? What is the quality and area of research carried out by a University?

Essentially patent landscapes are of one of the following two types or a combination thereof: 1. Domain Focused — Patent Landscapes Analysis If the initial set of patents are recovered based on a patent search focused on a technical domain: These landscapes are used to understand a particular domain better by using patent literature and derive the various insights based on the patent cluster extracted.

Player Focused — Patent Landscapes Analysis If the initial set of patents are recovered based on a patent search focused on one or more players patent filers such as companies, colleges, research units, and Government funded organizations : These landscapes focus on what types of patent filings are done by particular player s. Patent Landscape Key Aspects and Best Practices In a landscape, the patents to be analyzed are always categorized in a series of technology based hierarchies and categories under a scheme often referred to as taxonomy.

Further, information buckets are used in the landscape study to provide details pertaining to the technology covered in the patent relevant to the landscape, retrieving the relevant data and inputting it against the bucket is called as bucketing. An exemplary of a basic taxonomy for a landscape project on renewable energy may be as follows: The bucketing information may be as follows: A patent landscape may involve analysis of a single member per family if geography based insights are not sought.

Related Blog. Precision Farming Tools. Patent Landscape Report. Precision Farming Tools Patent landscape report on Precision farming tools depicts patent filing trends, key players, popular technologies, valuable portfolios, commercial developments around smart farming.

Meat Analogues — Innovation Landscape.Meat Analogues — Innovation Landscape The meat analogue - Innovation Landscape present the overview of a Quality vs Quantity analysis over all the Alive inventions pending applications and grants using PatSeer Pro X, gives us a good summary of the current competitive landscape that currently exists in this space. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Ok Privacy Policy. Manage consent. Құпиялылық туралы шолуды жабу Бұл веб-сайт веб-сайтта өтіңіз кезінде тәжірибеңізді жақсарту үшін cookie файлдарын пайдаланады.

Одан тыс, қажет болған жағдайда санатталған cookie файлдары сіздің браузеріңізде сақталады, өйткені олар веб-сайттың негізгі функцияларын жұмыс істеу үшін қажет. Сондай-ақ, біз сізге осы веб-сайтты қалай қолдануға және түсінуге көмектесетін үшінші тарап кукилерін қолданамыз. Бұл cookie файлдары сіздің браузеріңізде тек сіздің келісіміңізбен сақталады. Сондай-ақ, сізде осы cookie файлдарынан бас тарту мүмкіндігі бар. Бірақ бұл cookie файлдарының бірнешеуінен бас тарту сіздің шолу тәжірибеңізге әсер етуі мүмкін.

Қажетті қажетті. Functional Functional. Performance Performance. Analytics Analytics. Advertisement Advertisement. Others Others. The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies.


How to Build a Market Landscape to Discover Key Insights

Landscape analysis is a type of organisational analysis. In business, a landscape analysis is a part of a business plan. The aim is then, for example, to find potential collaborators, do a market analysis and map competitors. In the context of RISCAPE, the aim of the landscape analysis is to map the research infrastructure landscape internationally and to find out how the European infrastructures are positioning themselves globally. The key elements of a landscape analysis are defining users of the analysis, the scope , used methods and parameters to study. The scope means defining the organizations that are analysed. We use interviews and questionnaires as our main method which are complemented by information collecting from existing available sources, such as reports and previous landscape analyses.

In the video below, we break down exactly how to run a competitive landscape analysis, and offer a few examples for the food and beverage space in particular.

Crayon Competitive Intelligence blog

There are literally tens of millions of published patents and patent application references available for review by the public. This overwhelming treasure trove of information can only be made useful by identifying the critical, relevant references in a given technology and then analyzing those references in a manner that provides information for actionable decision making. In a nutshell, patent landscape analysis provides insight into the innovations that underlie technology and products. A completed patent landscape analysis project consists of a set of technical references and accompanying analytics from which important legal, business, and technology information can be extracted. This information enables large corporations, startups, universities, research institutions, and investors to understand and make informed decisions prior to investing time and money into new technology and product development opportunities. Patent landscape analysis provides an excellent platform to encourage thought leaders from different departments of an organization to communicate regarding key business issues. Patent landscape analysis enhances inter-departmental communications and stimulates a holistic and unified internal business process that permeates throughout the organization. The fundamental idea of patent landscape analysis, sometimes referred to as patent mapping, is to review and organize the patent activity in a technology area. Steps involved with createing a successful patent landscape analysis include:. After the information is organized into relevant categories, you must analyze the data to develop actionable conclusions.

Inventory and Analysis of the Landscape

A patent landscape, as the name suggests is a study which aims to give a single platform overview of a particular field providing multiple insights to decision takers. In simple words, a patent landscape uses a large set of patents to extract relevant information useful for understanding a particular field and all of which is view able in a single file or a dashboard. The insights derived may be one or more of the following:. Essentially patent landscapes are of one of the following two types or a combination thereof:.

Many agendas must be addressed in the countryside: industrialized farming, recreational interests, urbanization, depopulation and nature conservation.Егер олар үлкен суретке назар аудармай, бөлек қарастырылса, біз ландшафттарымыздың өзара байланысы мен ерекше сипатын жоғалту қаупі бар.

Ландшафттық талдау

Технология - прогрессивті сала, график әрқашан жоғарылайды және алға жылжған сайын жаңа технологиялар пайда болады. Бар және болашақ компаниялар арасындағы бәсеке де солай болады. Патенттік ландшафт талдауы өзгермелі технология тенденциялары туралы терең түсінік береді және сізге нарық туралы әділ түсінік береді. Технологиядағы олқылықтарды табу үшін бос кеңістікті талдау ең көп ізденетін тәжірибе болып табылады. Технологиялық тенденцияларды бақылай отырып, кез келген олқылықтарды тауып, сол саладағы зерттеулерді тікелей жүргізуге болады.

Интегралды ландшафт талдауына арналған фондық түсініктер.

Навигацияға өту. Анемия – денсаулық сақтаудың басты проблемасы. Ол гемоглобиннің төмен деңгейімен сипатталады, ол бүкіл денеде оттегіні тасымалдайтын ақуыз. Анемияның әсері балалардың когнитивтік және физикалық дамуының төмендеуін, шаршауды және барлық жастағы адамдар үшін физикалық төзімділік пен өнімділіктің төмендеуін қамтиды Low және т.б. Жүктілік кезінде анемия мерзімінен бұрын босану, төмен салмақ, ана мен нәресте өлімінің қаупін арттырады Рахман және т.б. Анемия пропорционалды түрде жас балаларға, жүкті әйелдерге және ұрпақты болу жасындағы әйелдерге әсер етеді. Дүние жүзінде 5 жасқа дейінгі балалардың 43 пайызы, жүкті әйелдердің 38 пайызы және репродуктивті жастағы әйелдердің 29 пайызы анемияға шалдыққан Kassebaum et al. Анемиядан ең көп зардап шеккен популяциялар туралы қосымша ақпарат осы нұсқаулықтың 1-қадам: Анемияның таралуын сипаттау бөлімінде берілген.

Тиісті мысалдарды анықтау үшін фокус аймағыңыздағы технологияларға және басқа салаға тән тілге қатысты патент деректерін іздеңіз.

Патенттерге арналған ландшафттық талдау

Қарапайым тілмен айтқанда, бұл сіздің компанияңыздағы немесе ұйымыңыздағы барлық деректерді каталогтау және өлшеу. Егер сіз жаңа CRM, ERP немесе кез келген бэк-офис дерекқорына көшіп жатсаңыз, ұйымыңызда бұрыннан бар деректер мен процестерді басқаруыңыз өте маңызды. Бұл бұрыннан бар деректер активтері мен негізгі процестерді орналастыру үшін жаңа шешіміңізді дұрыс көрсете алатыныңызды білдіреді.

Ландшафт талдауы оқиғалардың орнын түсінуге қалай көмектеседі?

ҚАТЫСТЫ БЕЙНЕ: 4 минуттан аз уақытта бәсекеге қабілетті ландшафт талдауын жақсартыңыз

Бұл басылымның мақсаты – ландшафттық жоспарлаудағы ландшафттарды талдау мен бағалаудың әдістемелік тәсілдері мен нәтижелерін адамның оны қабылдау контекстінде алуан түрлілігімен, ерекшелігімен және эстетикалық тартымдылығымен анықталатын қорытындылау. Сондай-ақ рекреациялық нысан және аймақтық бірегейліктің құрамдас бөлігі ретінде ландшафттың құндылығын сақтау және қолдау үшін ландшафттық-жоспарлау шешімдерін әзірлеу ұсынылған. Негізгі бағалау критерийлерінің мазмұны – ландшафттардың әртүрлілігі мен ерекшелігі түсіндіріледі. Ландшафттық жоспарлаудың әртүрлі иерархиялық деңгейлерінде қолдану мысалдарымен суреттелген талдау схемасы және ландшафттарды бағалау критерийлері ұсынылған. Ландшафттардың әртүрлілігі мен өзіндік ерекшелігін сақтау және сақтау міндеттерін әзірлеу тәсілдері негізделген.

Ландшафттық талдау белгілі бір қауымдастықтың күшті жақтарын, ресурстарын және қажеттіліктерін сипаттайды.

О.Г. Голубцов. Ландшафт БЕЙНЕСІ: ЛАНШАФТТЫ ЖОСПАРЛАУДА ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Бәсекеге қабілетті ландшафттық талдау дегеніміз не? Осылайша дайындалған талдау бәсекелестеріңізді жақсы білуге ​​және компанияңыздың дәлірек стратегиясын жасауға мүмкіндік береді. Бәсекеге қабілетті ландшафт талдауын жасаудың бірінші қадамы мен үлгісі - жинаған деректерді қалай жазып алатындығыңызды ойластыру және шешу. Алынған ақпарат анық және түсінікті түрде жазылуы керек, сонда қорытынды жасау оңайырақ болады. Жиі қолданылатын құрал – кесте. Сондай-ақ сызбалар, диаграммалар арқылы ақпаратты ұсынуға болады.

Бәсекеге қабілетті ландшафт талдауын қалай жасауға болады (егер сіз мұны бұрын ешқашан жасамаған болсаңыз)

Біз бәріміз қызмет ететін адамдармен байланысып, бәсекелестік ландшафтты түсінген кезде жақсырақ шешімдер қабылдағымыз келеді. Нарық пейзажын құру коммерциялық емес маркетологтарға біздің саладағы негізгі ойыншыларды анықтауға, олардың географиясын картаға түсіруге және жұмыстарын талдауға мүмкіндік береді. Жағдайларды және сіз жұмыс істейтін кеңірек контекстті түсіну арқылы әсеріңізді оңтайландыруға және жаңа маркетинг стратегияларын анықтауға болады.


Бейнені қараңыз: Смысл интеграла и производной. В помощь студенту (Шілде 2022).


Пікірлер:

 1. Kellan

  Өкінішке орай, қазір өз ойымды жеткізе алмаймын - бос уақыт жоқ. Мен бостандыққа шығамын – мен өз ойымды міндетті түрде айтамын.

 2. Faemuro

  Мен үйде оқыдым және сезінемін. Жақсы ресурсқа арналған авторлардың арқасында!Хабарлама жазыңыз